Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor zonnepanelen

Doordat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, krijg jij kosteloos zonnepanelen op het dak en zijn de opbrengsten voor jou. De voorwaarden zijn:

 • De zonnepanelen worden in opdracht van Area door onze vaste installateur Tenten Solar Zonnepanelen aangebracht en blijven eigendom van Area.
 • De kosten voor het aanbrengen van de zonnepanelen zijn volledig voor rekening van Area.
 • De omvormer wordt meestal op zolder gehangen, heb je geen zolder dan wordt de omvormer in de buurt van de meterkast gehangen. Vanaf de zonnepanelen naar de meterkast en omvormer wordt een kabel gelegd. Tenten Solar bepaalt in overleg met de huurder de plaats van de omvormer en het verloop van het kabeltracé.
 • De huurder verleent medewerking voor het aanbrengen van de installatie. Huurder verleent toegang tot de woning en verplaatst zo nodig obstakels voor werkruimte en mogelijke plaatsing van een steiger.
 • De huurder betaalt geen huurverhoging voor de zonnepanelen installatie.
 • De opbrengst van de zonnepanelen komt geheel ten goede aan de huurder.
 • In de omvormer zit een kWh meter die meet hoeveel stroom de zonnepanelen opleveren.
 • De huurder stelt zijn mailadres beschikbaar voor aanmelding door Tenten Solar bij de netbeheerder voor het terug leveren van elektriciteit.
 • De huurder verleent toestemming aan Area en Tenten Solar voor het gebruik van zijn internetaansluiting ten behoeve van de energiemonitoring van de zonnepanelen. De omvormer verstuurt de opbrengstgegevens naar de centrale server. Area en Tenten Solar kunnen alleen zien of de zonnepanelen nog werken en wat ze opleveren.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de werking van de installatie en kan Area en Tenten Solar hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 • Area zorgt voor het onderhoud van de installatie, de kosten hiervoor zijn voor rekening van Area.
 • De huurder verleent medewerking aan het onderhoud van de zonnepanelen installatie.
 • De huurder staat niets in de weg wat de goede werking van de zonnepanelen negatief kan beïnvloeden.

Area 19-2-2018